Veľakrát sa stretnem s ľuďmi, ktorí hovoria niečo v štýle: Mám super nápad, toto bude miliónový projekt. So skúseností už viem, že nápad je len úplný začiatok a ak človek neprikročí k AKCII, samotný nápad je k ničomu.

Mnoho ľudí má v hlave ideu, nadchne sa pre ňu, no po týždni či mesiaci už táto vášeň opadne a plánovaný projekt zanikne. Dôležité však je dotiahnuť myšlienku dokonca, nie o nej iba rozprávať. Musíte konať, čiže bude nutné vyhrnúť si rukávy a začať na tomto nápade pracovať.

Veľakrát sa mnohí začínajúci podnikatelia vyhovárajú, že majú nápad, no nemajú dostatok kapitálu. A tak nakoniec myšlienku nezrealizujú. Nebuďte pohodlní, začnite s tým, čo máte momentálne k dispozícii, prípadne si hľadajte silných partnerov, s ktorými sa môžete dohodnúť napr. na percentuálnom podiele na projekte.

Každopádne, nezostaňte iba pri myšlienke, pustite sa do práce a začnite premieňať svoju víziu na skutočnosť.