Online podnikanie

Je blogovanie pasívny príjem?

Veľakrát počúvam o tom, ako sa dá blog premeniť na pasívny príjem. Nie, že by som nesúhlasil, no o blog sa treba pravidelne starať, čiže byť aktívny. A to už vybočuje z definície pasívneho
top